Görme Engelliler

Kamu Hizmet Standartı

Kamu Hizmet Standartı

 

 

T.C.

SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI

Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu Müdürlüğü

 

HİZMET STANDARTLARI

 

SIRA NO

HİZMET ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Kayıt Kabul

İlköğretim Okulları

T.C. Kimlik numarası

1 GÜN

2

Nakil ve Geçişler

İlköğretim Okulları

1. TC Kimlik numarası

2. Veli Dilekçesi 3. Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren belge

3 SAAT

3

Kayıt Kabul

İlköğretim Okullarında Denklik ile Kayıt

1. TC Kimlik numarası

2. Denklik Belgesi

1 GÜN

4

Öğrenci Belgesi

İlköğretim Okulları

Dilekçe

2 SAAT

5

Öğrenim Durum Belgesi

İlköğretim Okulları

Dilekçe

3 SAAT

6

Öğrenim Belgesi

İlköğretim Okulları

Dilekçe

3 SAAT

7

Merkezi Sistemle Yapılan Sınavlar

İlköğretim Okulları (PYBS-SBS)

1. Öğrenci ailesinin maddi durumu gösterir beyanname

2. Kontenjandan başvuracak öğrenciler için; öğretmen çocuğu, 2828 ile 5395 sayılı kanunun kapsamına giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dahil) bulunmayan çocuk olduklarına dair belgeler

3 SAAT

8

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri

İlköğretim Okullarında Diploma, Nakil veya Öğrenim Belgesini Kaybedenler 

Dilekçe

1 GÜN

10

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri

İlköğretim Okullarında Diploma Verilmesi

1. Sözlü başvuru veya vekaletname

2. Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde dilekçe

30 DAKİKA

11

İlköğretim Okullarında Öğrenci Yetiştirme Kurslarından Yararlandırma

 

Veli Dilekçesi

10 DAKİKA

12

İlköğretim Okullarında Sınıf Yükseltme

1. Veli dilekçesi

2. İlköğretimde, yeni öğretim yılının başladığı ilk bir ay içerisinde,  1-5´inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar için sınıf/şube rehber öğretmeninin ve varsa okul rehber öğretmeninin yazılı önerileri

5 GÜN

13

İlköğretim Okullarında Veli Tarafından Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Kararına İtiraz Etme

Veli itiraz dilekçesi

5 GÜN

14

Kayıt Kabul İlköğretim Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları

 

1. Denklik belgesi

2. Öğrencinin Türkiye´de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel Müdürlüğü´nden alınacak en az bir yıllık oturum belgesi

 

30 DAKİKA

 

 

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

 

 

İlk Müracaat Yeri: Ertuğrul Gazi İlk-Ortaokulu                                                                İkinci Müracaat Yeri   : Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İsim                    : Mustafa ÇELİK                                                                               İsim                         : Vefa Vedat BUDAK

Unvan                  : Okul Müdürü                                                                                 Unvan                      : İlçe Milli Eğitim Müdürü

Adres                   : Battal Gazi Mah.Yıldırım Cad.                                                                       Adres                       : Kaymakamlık Binası Kat 4

                             Yelken Sok.  Sultanbeyli/İST.

Tel                       : 0 216 5924202                                                                              Tel                          : 0 216 398 88 02 -01

Faks                     : 0 216 5924297                                                                              Faks                       : 0 216 419 20 07       

e-Posta                : 738761@meb.k12.tr                                                                       e-Posta                   : sultanbeyli34@meb.gov.tr